Rättsligt meddelande

 

Det juridiska meddelandet nedan gäller allt innehåll på webbplatsen för www.Joypress.nl och dess användning. Vi hänvisar till följande:

Ansvar

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller felaktig information. Det är naturligtvis möjligt att vi har förbisett något. JoyPress ansvarar inte för fel som du som konsument borde ha känt till är ett stavfel, så kallade "uppenbara" skrivfel.

Vi skulle naturligtvis uppskatta om du påpekar detta för oss ifall du stöter på något. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till: order@joypress.nl.

Din data

  1. Vi är skyldiga att använda informationen som erhålls endast för våra legitima intressen eller för tredje part som vi tillhandahåller uppgifterna till.
  2. De intressen som nämns i vår integritetspolicy måste vara i balans med dina intressen. Legitima intressen kommer inte att råda där behandlingen inte är motiverad på grund av någon negativ inverkan på dina rättigheter, friheter eller legitima intressen.
  3. JoyPress legitima intressen behöver inte vara i harmoni med individens för att uppfylla kravet. Men när det finns en allvarlig oöverensstämmelse mellan de motstridiga intressena kommer alltid dina legitima intressen först.

Tillägg

JoyPress förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen som anges på webbplatsen. Detta gäller även ovan nämnda uppgifter (juridiskt meddelande). Det är lämpligt att regelbundet kontrollera om informationen har ändrats.

 

2022 Joypress